Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Választói névjegyzék

A választópolgárok legkésőbb 2009. január 30-ig kapnak értesítést a névjegyzékbe való felvételükről. Az értesítőkkel együtt kapják kézhez az ajánlószelvényeket is.
A névjegyzék közzétételére 2008. január 28-tól február 4-én 16,00 óráig
kerül sor Tapolca Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati és Gazdálkodási Irodáján (Tapolca, Hősök tere 15. B épület 56. sz. helyiség).
A módosított névjegyzék 2009. március 27-én 16,00 óráig tekinthető meg.
A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy felvétel miatt a közszemlére tétel időtartama alatt – 2009. február 04-én 16.00 óráig - lehet kifogást benyújtani.

Kampányidőszak

A választási kampány 2009. január 8-tól 2009. március 27-én (pénteken) 24,00 óráig tart. 2009. március 28-án 00,00 órától 2009. március 29-én 19,00 óráig kampányt folytatni tilos (kampánycsend).

Ajánlás

Jelöltet ajánlhat az a választópolgár, akinek lakóhelye Tapolcán van.
Jelöltet ajánlani legkésőbb 2009. március 6-án 16,00 óráig lehet. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlószelvényen jelöltet ajánlani csak hiánytalanul kitöltött ajánlószelvénnyel lehet. A pontosan kitöltött, aláírt ajánlószelvényt a jelölt, illetőleg a jelölő szervezet képviselője részére lehet átadni.

Az ajánlásért az ajánlónak, vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos!

Polgármesterjelölt az akit a település választópolgárainak legalább 2 %-a,
de legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.

Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül – az alábbi kivételekkel – bárhol lehet gyűjteni.
Nem gyűjthető ajánlószelvény:

  1. munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
  2. a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban lévő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
  3. tömegközlekedési eszközön,
  4. állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le, nem megfelelően, hiányosan töltöttek ki, nem írtak alá, illetve amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek. Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, illetve aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

A jelöltet legkésőbb 2009. március 6-án 16,00 óráig – az ajánlószelvények átadásával – lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál.
A határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának helye nincs, ezért célszerű a bejelentést a határnap lejárta előtt legalább 3-4 munkanappal korábban megtenni.

Az ajánlásokat a Helyi Választási Bizottság ellenőrzi és minden, törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet, jelölő szervezetet nyilvántartásba vesz, melyről a jelöltet, illetve a jelölő szervezetet értesíti.

Azt a jelölő szervezetet, amely jelöltet kíván állítani, a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából a választás kitűzését követően kiállított kivonat csatolásával – az abban megjelölt képviselő, illetve az általa meghatalmazással ellátott személy útján - lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál.

Szavazás

Szavazni 2009. március 29-én 6,00 órától 19,00 óráig lehet.
Szavazni kizárólag személyesen, és csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet az alábbi személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas, érvényes igazolványok egyidejű bemutatásával:

  1. lakcímet tartalmazó („régi” típusú) személyi igazolvány vagy
  2. személyazonosító (kártya formátumú) igazolvány, vagy útlevél, vagy 2001. január 1-ét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői engedély és mindegyik mellett a lakcímigazolvány.

Az időközi polgármester választáson az Európai Unió más tagállamának Tapolcán lakóhellyel rendelkező, valamint a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek, amennyiben a választás napján Tapolcán tartózkodnak, választók lehetnek, tehát szavazhatnak.
Polgármesternek választható minden magyar állampolgár, akinek választójoga van és nincs olyan tisztsége, amely a polgármesteri megbízatással összeférhetetlen.

A szavazatszámláló bizottság a fentiek alapján ellenőrzi a választópolgár személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. Vissza kell utasítani azt, aki személyazonosságát és lakcímét nem tudja igazolni, vagy nem szerepel a névjegyzékben. A szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe nem vehet fel választópolgárt.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében - kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurna csak írásban kérhető a választás napját megelőző napig (2008. március 27-én 16,00 óráig) a Helyi Választási Iroda vezetőjétől, illetőleg a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy jelöltre lehet.
Az lesz a település polgármestere, aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta.

A jelöltre szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

Az időközi polgármester választáson választójogát az a személy gyakorolhatja, aki Tapolcán lakóhellyel, lakóhely hiányában érvényes tapolcai tartózkodási hellyel rendelkezik.

 Az időközi polgármesteri választáson az igazolás intézménye NEM működik!

Igazolás Tapolca város közigazgatási területén belül – például kórházban való tartózkodás miatt – sem működik.

 

Helyi Választási Iroda


HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Tapolcán, 2009. március 29. napján megtartásra kerülő időközi polgármester-választáson -  a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény 27. §. (2) bek. b) pontja értelmében -  jelöltként indulhat, akit a választópolgárok 2 %-a, de legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.

Mivel Tapolca városban a választópolgárok 2 %-a 281 főt jelent, így a jelölt-indításhoz 300 választópolgár érvényes ajánlószelvényét kell összegyűjteni.

 

Tapolca, 2009. január 08.

Dr.  Imre  László
Helyi Választási Irodavezető
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

lényegtelen

(Egy magyar , 2009.02.21 18:21)

Örülök, hogy a helyi jobbik önálló jelöltet állít és nem a "kisebbik rossz" támogatására szólít fel!

Igen!

(Csécs Zoltán, 2009.01.12 16:33)

Adjon az Isten!

Tisztelt Gibbonkezű!

Örömmel értesítem önt, és minden magunkfajtát, természetesen indítunk jelöltet. Jelöltünk neve jelenleg még nem publikus, de szerintem ma estére már az lesz. Kérném ezért, az esti órákban jöjjön vissza ha honlapunkra.

Szebb jövőt!
Csécs Zoltán

Hunnia

(Gibbonkezü, 2009.01.12 16:28)

Remélem a Jobbik állít jelöltet.
Ha igen akkor az én és a családom kopogtató cédulája az övé és a szavazatom a végén.
Kérek minden Magyart, hogy tegye meg ugyan ezt.